Uruchomienia Zerowe

Uruchomienia Zerowe

Uruchomienie zerowe jest warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenie i musi być wykonane przez Autoryzowany Serwis.

Użytkownik powinien posiadać do wglądu dokument sprzedaży, a w karcie gwarancyjnej powinno być potwierdzenie zainstalowania urządzenia przez wykwalifikowanego instalatora.

Do uruchomienia zerowego urządzenie musi być przygotowane i podłączone do wszystkich mediów (gaz, CO, CWU).

Podczas uruchomienia Autoryzowany Serwis sprawdza poprawność tych podłączeń, a także:

  • przeprowadza próbę szczelności systemu spalinowego oraz analizę spalin (w przypadku kotłów kondensacyjnych)
  • przeprowadza próbę szczelności instalacji gazowej
  • regulacja parametrów grzewczych
  • kontrola poprawności działania
  • sprawdzenie zabezpieczeń
  • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzenia

W przypadku kotłów kondensacyjnych Uruchomienie Zerowe jest bezpłatne.

Koszty dojazdu serwisu do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz prac związanych z doprowadzeniem wszystkich instalacji połączonych z kotłem ponosi użytkownik.

 

Uruchomienie = Gwarancja

Autoryzacje

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami Kliknij tutaj