Naprawy

Gwarancyjne i Pogwarancyjne

Może się zdarzyć, że się coś zepsuje.

Producenci udzielają gwarancji na poprawne działanie urządzenia wraz z osprzętem.

W przypadku trwania gwarancji (podstawowej lub przedłużonej) użytkownik z reguły nie musi martwić się o koszty związane z naprawą urządzenia. Warunkiem tego jest awaria niewynikająca z ingerencji osób lub zdarzeń losowych.

W karcie gwarancyjnej są wyszczególnione przypadki kiedy gwarancja nie będzie obowiązywała, np.:

  • użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi
  • wykonania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione
  • zaistniałych odchyleń parametrów napięcia elektrycznego, gazu lub wody (np. przepięcie elektryczne lub zakamienienie urządzenia)
  • czynności związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją
  • innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
  • i wiele innych

Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z warunkami gwarancji.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są z użyciem oryginalnych podzespołów danego producenta i potwierdzone protokołem naprawy.

W przypadku napraw pogwarancyjnych protokół ten jest gwarancją na wymieniony podzespół.

Skontaktuj się z nami Kliknij tutaj